FINANSE

Polski Związek Niewidomych pozyskuje środki finansowe na zadania statutowe z różnych źródeł:

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Urząd Miasta Poznania oraz inne urzędy w miastach na terenie województwa wielkopolskiego,
  • Urząd Marszałkowski,
  • Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
  • Wojewódzki Urząd Pracy Departament Funduszy Unijnych,
  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
  • Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej

i wiele innych miejsc, w których składamy wnioski i staramy się o dotacje celowe.

 

Koła terenowe oraz biuro Okręgu organizuje rok rocznie pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego.

 

Nasz Okręg posiada od 2004r. status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że możemy otrzymywać wpłaty z 1% podatku. Prowadzenie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących możliwe jest dzięki pozyskiwanym dotacjom i wsparciom finansowym, składkom członkowskim oraz wpływom z 1% podatku od osób fizycznych.