INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCNICZYCH SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH - dotyczy sygnalizacji akustycznej

AKTUALNOŚCI » INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCNICZYCH SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH - dotyczy sygnalizacji akustycznej

Polski Związek Niewidomych otrzymała w dniu 14.07.2015 pismo z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

W piśmie czytamy co następuje:

Zarząd Dróg Miejksch informuje, że otrzymał odpowiedź na zapytanie do Miejskiego Inżyniera Ruchu w zakresie warunkowegodopuszczenia tylko sygnalizacji akustycznej pomocniczej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Odpowiedź była negatywna, w związku z powyższym ZDM bedzie wnioskował o wydzielenie w budzecie miasta Poznania na rok 2016 specjalnych środków na montaż pełnej sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniach. W ramach posiadanych sił i środków finansowych ZDM bedzie realizował powyższe zadanie, aby poprawic konfort poruszania sie osóz z dysfunkcja narzadu wzroku.