KALENDARZE BRAJLOWSKIE na rok 2017

AKTUALNOŚCI » KALENDARZE BRAJLOWSKIE na rok 2017

Instytut Tyflologiczny PZN: Kalendarze brajlowskie na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z szóstym, listopadowo-grudniowym numerem czasopisma otrzymają nieodpłatnie kalendarz na rok 2017.

Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz, proszone są o wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br. kwoty 17 zł na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa

Rachunek bankowy:
DnB NORD Polska S.A. 42 1370 1037 0000 1706 4083 5205
W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata na kalendarz brajlowski

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie pod adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa lub na adres mailowy: [/email] pochodnia@pzn.org.pl[/email] następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury. Zamówienia złożone po 15 listopada nie będą realizowane. Informujemy również, że do kalendarza na 2017 r. nie przewidujemy dodatku w postaci informatora.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane zakupieniem kalendarza.