Komunikat dla posiadaczy kart parkingowych dla niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI » Komunikat dla posiadaczy kart parkingowych dla niepełnosprawnych

1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą karty parkingowe dotychczas wydane osobom niepełnosprawnym tracą ważność 30 listopada br.

Wszystkie osoby zainteresowane posługiwaniem się nimi po tym terminie będą musiały osobiście złożyć wniosek o wydanie karty bądź ponowne wydanie orzeczenia stwierdzającego konieczność posługiwania się nową kartą parkingową.

Dlatego też od 19 maja do 30 czerwca 2014 r. uruchamiamy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Zielonej 8 PUNKT INFORMACYJNY dla wszystkich posiadaczy kart parkingowych z terenu powiatu poznańskiego i miasta Poznania.

Punkt czynny będzie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 15.00. Wszelkie informacje będzie można uzyskać również telefonicznie pod numerem 61 85 93 475.