PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy:

  • zgłosić się do najbliższego koła terenowego;
  • okazać oryginał aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze względu na wzrok (04-O);
  • wypełnić formularz osobowy;
  • opłacić koszt wydania legitymacji członkowskiej;
  • opłacić składki członkowskie - 50,00

 

 Przyjęć dokonuje Prezydium Okręgu na swoim posiedzeniu, które odbywa się raz w miesiącu.

 

Z uwagi na ograniczenia w poruszaniu się oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy osoby, które chcą opłacić składke członkowską mogą to zrobić przelewem na konto Okręgu

Koniecznie w tytule przelewu należy podać takie dane jak:

Imie i nazwisko wpłacającego składkę

Nazwa koła terenowego do którego osoba należy

Rok za który składka jest opłacana

 

Konto bankowe: Santander Bank
61 1090 1359 0000 0000 3501 8404


Wysokość składki dla członka zwyczajnego - 50,00

Składka dla osób uczących się do 25 roku życia.