Szkolenie z rozwoju kompetencji liderskich i społecznych za nami.

AKTUALNOŚCI » Szkolenie z rozwoju kompetencji liderskich i społecznych za nami.

Nasi przedstawiciele, Pani Izabela Kowalczyk i Magdalena Orzeszko, oceniły szkolenie bardzo wysoko. Podzieliły się pozyskaną wiedzą
i otrzymanymi materiałami. Szkolenie to, zorganizowane ze środków PFRON, było niepowtarzalną okazją do nauki i wymiany doświadczeń z przedtsawicielami środowiska osób niewidomych i niedowidzacych z różnych województw. Dziękujemy prowadzącym i wszystkim, którzy przyczynili sie do powstania i realizacji projektu, za profesjonalne podejście i przekazaną wiedzę.