OGŁOSZENIA

  • OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU

    Polski Związek Niewidomych Biuro Okręgu poszukuje kandydatów do pracy. Szczegóły w załącznikach.

  • ZAPYTANIE OFERTOWE-psycholog

     

    Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski”,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach WRPO 2014+.