PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy:

  • zgłosić się do najbliższego koła terenowego;
  • okazać oryginał aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze względu na wzrok (04-O);
  • wypełnić formularz osobowy;
  • opłacić koszt wydania legitymacji członkowskiej;
  • opłacić składki członkowskie - 48,00

 

 

Przyjęć dokonuje Prezydium Okręgu na swoim posiedzeniu, które odbywa się raz w miesiącu.

 

UWAGA – dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostarczyć muszą również zaświadczenie lekarskie zawierające parametry widzenia: ostrość wzroku, pole widzenia.